Arapski Centar Za Međunarodnu Saradnju

WEB DIZAJN 

“Arapski centar za međunarodnu saradnju” skraćeno ACMS je udruženje sa sedištem u Beogradu koje za cilj ima delovanje u oblasti kulture, privrede, prava, međuljudskih odnosa, obrazovanja i humanitarnog rada. Organizatori su više kulturnih i obrazovnih manifestacija, a najznačajnije su: Orientalijada i Baklavijada. Naša kompanija dizajnirala je njihov novi web sajt.